Studium Języków Obcych

Politechniki Częstochowskiej

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Poziom B2

Poziom B2
Słucham i rozumiem
 • Potrafię zrozumieć wypowiedzi dotyczące znanych mi oraz nowych faktów, związanych z życiem prywatnym, szkołą, uczelnią.
 • Potrafię zrozumieć ogólny tok długich wypowiedzi i wystąpień na znane mi tematy, nawet wtedy, gdy są formułowane trudnym językiem.
 • Potrafię zrozumieć główne tezy złożonych wypowiedzi na różne tematy.
 • Potrafię zrozumieć dyskusję prowadzoną przez rodzinnych użytkowników języka.
 • Potrafię zrozumieć większość filmów, programów telewizyjnych i audycji radiowych.
 • Potrafię zrozumieć szczegółowo, co ktoś do mnie mówi, nawet w hałaśliwym otoczeniu.
Czytam i rozumiem
 • Potrafię swobodnie czytać rozmaite teksty.
 • Potrafię znaleźć potrzebne informacje w różnych źródłach.
 • Potrafię zrozumieć specjalistyczne artykuły z różnych dziedzin, jeżeli mogę sprawdzić w słowniku znaczenie nieznanych terminów.
 • Potrafię zrozumieć artykuły dotyczące współczesnych problemów w których autorzy wyrażają określone poglądy.
 • Potrafię czytać współczesne teksty literackie pisane prozą (np. nowele, krótkie powieści), rozumiejąc przebieg akcji i motywacje bohaterów.
Mówię - porozumiewam się
 • Potrafię prowadzić dłuższe konwersacje na ogólne tematy, nawet w hałaśliwym otoczeniu.
 • Potrafię prowadzić spontaniczną rozmowę z rodzimymi użytkownikami języka, bezpośrednio lub przez telefon.
 • Potrafię wyrażać pragnienia i zamierzenia.
 • Potrafię wyrażać emocje w określonych sytuacjach życiowych i pytać o nie innych.
 • Potrafię wyrażać opinie, uzasadniać je i bronić swoich poglądów.
 • Potrafię przeprowadzać wywiady na interesujące mnie tematy.
Mówię - samodzielnie wypowiadam się
 • Potrafię jasno i szczegółowo wypowiadać się na tematy związane z moimi zainteresowaniami.
 • Potrafię wygłaszać referaty na najbardziej ogólne tematy, zachowując płynność i przejrzystość wypowiedzi.
 • Potrafię przedstawić swój punkt widzenia na temat bieżących wydarzeń.
 • Potrafię przedstawić zalety i wady różnych rozwiązań odpowiednio je uzasadniając.
 • Potrafię przedstawić przejrzyste i uporządkowane opisy oraz prezentacje.
Piszę
 • Potrafię napisać dłuższy tekst na temat związany z moimi zainteresowaniami.
 • Potrafię napisać sprawozdanie
 • Potrafię napisać referat.
 • Potrafię napisać rozprawkę, rozważając argumenty za i przeciw.
 • Potrafię napisać streszczenie artykułu.
 • Potrafię napisać recenzję filmu/książki.
 • Potrafię napisać list do prasy po przeczytaniu artykułu.
 • Potrafię opisać rzeczywiste i fikcyjne wydarzenia.
 • Potrafię wyrazić moje uczucia/poglądy w liście prywatnym.

Szczegółowe informacje