Studium Języków Obcych

Politechniki Częstochowskiej

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Listy Umiejętności

Listy umiejętności językowych dla poszczególnych poziomów.
 
Poziom A1
 
Słucham i rozumiem
 • Potrafię zrozumieć kierowane do mnie słowa powitania i pożegnania.
 • Potrafię zrozumieć podstawowe zwroty grzecznościowe.
 • Potrafię zrozumieć i wykonać proste polecenia.
 • Potrafię zrozumieć proste pytania dotyczące osób (wiek, adres, zainteresowania itp.)
 • Potrafię zrozumieć proste pytania dotyczące mojego otoczenia (dom, szkoła, uczelnia itp.)
 • Potrafię zrozumieć podstawowe pytania oraz informacje na temat usytuowania jakiegoś przedmiotu.
 • Potrafię zrozumieć najprostsze pytania i informacje na temat możliwości dotarcia do jakiegoś miejsca.
 • Potrafię zrozumieć pytania i informacje dotyczące ilości, czasu, ceny.
 Czytam i rozumiem
 • Potrafię zrozumieć bardo krótkie, proste teksty, wychwytując znane mi słowa, wyrażenia i nazwy.
 • Potrafię zrozumieć treść krótkich, prostych pocztówek.
 • Potrafię zrozumieć krótkie polecenia pisemne (w podręczniku, programie komputerowym itp.).
 • Potrafię zrozumieć wysłane do mnie krótkie wiadomości (SMS, e-mail).
 • Potrafię zrozumieć proste formularze dotyczące moich danych osobowych.
 • Potrafię zrozumieć ogólną treść prostych materiałów informacyjnych, zwłaszcza, gdy towarzyszą mi ilustracje.
 • Potrafię zrozumieć proste podpisy pod zdjęciami i ilustracjami.
Mówię - porozumiewam się
 • Potrafię przywitać i pożegnać się.
 • Potrafię posługiwać się podstawowymi zwrotami grzecznościowymi.
 • Potrafię zadawać proste pytania dotyczące osób i odpowiadać na nie (imię, wiek, adres itp.)
 • Potrafię zadawać proste pytania dotyczące mojego otoczenia i odpowiadać na nie ( dom, szkoła, uczelnia itp.)
 • Potrafię w prosty sposób zapytać o czas, ilość, cenę i udzielić prostej odpowiedzi na podobne pytania.
 • Potrafię uzyskać informacje i udzielić w prosty sposób wskazówek dotyczących możliwości dotarcia do określonego miejsca.
 • Potrafię składać propozycje i reagować na nie ( akceptacja lub odmowa), używając prostych słów.
 • Potrafię wydawać proste polecenia
Mówię - samodzielnie wypowiadam się
 • Potrafię przedstawić i opisać siebie oraz bliskie mi osoby ( imię, nazwisko, wiek, narodowość itp.)
 • Potrafię opowiedzieć w kilku zdaniach o codziennych czynnościach, określając czas ich wykonania.
 • Potrafię opisać przedmioty ( wielkość, kolor itp.)
 • Potrafię opisać w prosty sposób miejsca ( dom, szkoła, uczelnia itp.)
 • Potrafię opowiedzieć krótko o wypoczynku.
 • Potrafię opisać w prosty sposób pogodę.
 • Potrafię określić miejsca znajdowania się osób i przedmiotów.
Piszę
 • Potrafię wypełnić prosty formularz ( imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, obywatelstwo itp.)
 • Potrafię krótko opisać w liście siebie, rodzinę, szkołę, uczelnię, zainteresowania itp.
 • Potrafię opisać w liście mój dzień.
 • Potrafię napisać krótką wiadomość (SMS, e-mail), o tym, co robię i gdzie jestem
 • Potrafię napisać pozdrowienia z wakacji
 • Potrafię napisać życzenia (świąteczne, urodzinowe itp.).

Szczegółowe informacje

Poziom A2
Słucham i rozumiem
 • Potrafię zrozumieć proste, krótkie rozmowy, dotyczące życia codziennego.
 • Potrafię określić temat toczonej w mojej obecności prostej dyskusji.
 • Potrafię zrozumieć znane mi zwroty i wyrażenia w dłuższych wypowiedziach.
 • Potrafię zrozumieć wystarczająco dużo, by radzić sobie w podstawowych sytuacjach życia codziennego.
 • Potrafię zrozumieć główne informacje podawane w wiadomościach telewizyjnych, jeżeli towarzyszy im materiał wizualny.
 • Potrafię zrozumieć pytania i informacje adresowane do mnie w miejscach publicznych.
 • Potrafię zrozumieć najważniejsze informacje i proste pytania w rozmowie telefonicznej.
Czytam i rozumiem
 • Potrafię zrozumieć krótkie, proste teksty zawierające znane mi słownictwo oraz słowa o znaczeniu międzynarodowym.
 • Potrafię zrozumieć krótkie proste listy prywatne.
 • Potrafię zrozumieć proste listy formalne.
 • Potrafię zrozumieć typowe teksty użytkowe (jadłospis, rozkład jazdy, prospekty reklamowe itp.), by wyszukać potrzebne mi informacje.
 • Potrafię zrozumieć krótkie artykuły prasowe.
 • Potrafię zrozumieć proste ogłoszenia w prasie.
 • Potrafię zrozumieć proste instrukcje obsługi urządzeń codziennego użytku.
 • Potrafię dotrzeć w Internecie do prostej informacji na znany mi temat.
Mówię - porozumiewam się
 • Potrafię porozumiewać się w typowych sytuacjach z życia codziennego (np. w sklepie, na poczcie).
 • Potrafię używać zwrotów grzecznościowych, aby przeprosić lub zaprosić rozmówcę,
 • Potrafię złożyć życzenia okolicznościowe.
 • Potrafię zamówić posiłek np. w restauracji.
 • Potrafię uzyskać podstawowe informacje podczas podróży.
 • Potrafię umówić się na spotkanie (np. ustalić czas, miejsce, rodzaj zajęć).
 • Potrafię przeprowadzić krótką rozmowę na znany mi temat.
 • Potrafię w prosty sposób rozmawiać o upodobaniach swoich, innych osób.
Mówię - samodzielnie wypowiadam się
 • Potrafię opowiedzieć o sobie, swojej rodzinie, znajomych.
 • Potrafię opowiedzieć w kilku zdaniach o tym, co widzę, np. na zdjęciu, rysunku.
 • Potrafię opowiedzieć ogólnie o swoich zainteresowaniach i ulubionych zajęciach.
 • Potrafię opisać życie codzienne swojego otoczenia np. miasto, szkołę, uczelnię.
 • Potrafię opowiedzieć o swoim samopoczuciu i wyjaśnić, co mi dolega.
 • Potrafię przedstawić krótkie proste opisy zdarzeń i czynności (np. spotkania, wycieczkę) oraz opowiedzieć krótką historyjkę.
Piszę
 • Potrafię napisać zaproszenie.
 • Potrafię napisać podziękowanie.
 • Potrafię opisać w liście swoje upodobania/hobby.
 • Potrafię opisać w liście drogę z dworca/lotniska do mojego domu.
 • Potrafię poprosić w liście o informacje.
 • Potrafię krótko opisać wygląd i zainteresowania innych ludzi.
 • Potrafię krótko opisać przedmioty, miejsca i zdarzenia.
 • Potrafię napisać krótką ulotkę informacyjną.
 • Potrafię wypełnić formularze ( wykształcenie, praca, zainteresowania itp.).

Szczegółowe informacje

Poziom B1
 
Słucham i rozumiem
 • Potrafię śledzić tok rozmowy, dotyczącej zagadnień życia codziennego.
 • Potrafię zrozumieć informacje o faktach z życia codziennego oraz szczegóły przekazywane na ich temat.
 • Potrafię zrozumieć główne myśli zawarte w wypowiedziach na znany mi temat.
 • Potrafię zrozumieć główne wątki wiadomości radiowych i telewizyjnych.
 • Potrafię zrozumieć filmy, w których dialogi są prowadzone prostym językiem a materiał wizualny ułatwia zrozumienie akcji.
 • Potrafię zrozumieć proste informacje techniczne.
 • Potrafię zrozumieć szczegółowe polecenia.
 • Potrafię zrozumieć gdy ktoś wyraża opinię na jakiś temat.
 • Potrafię zrozumieć gdy ktoś mówi o swoich uczuciach.
Czytam i rozumiem
 • Potrafię wyszukać potrzebne mi informacje w tekstach codziennego użytku ( np. w listach i dokumentach urzędowych, broszurach).
 • Potrafię zrozumieć opisy zdarzeń, uczucia i życzenia zawarte w listach prywatnych.
 • Potrafię rozpoznać podstawowe tezy dłuższego artykułu prasowego na znany mi temat.
 • Potrafię określić, co w tekście jest faktem, a co opinią autora.
 • Potrafię zrozumieć akcję jasno napisanego opowiadania.
 • Potrafię zrozumieć sens instrukcji obsługi.
 • Potrafię odgadnąć z kontekstu znaczenie nieznanych mi słów.
Mówię - porozumiewam się
 • Potrafię negocjować w sytuacjach życia codziennego.
 • Potrafię uzyskiwać bardziej szczegółowe informacje na interesujące mnie tematy.
 • Potrafię wyrazić, jak się czuję i zapytać innych o samopoczucie.
 • Potrafię porozumieć się w większości sytuacji w podróży.
 • Potrafię przeprowadzić nie trudną rozmowę przez telefon.
 • Potrafię pytać o opinię i wyrażać własne poglądy o rozmowach ze znajomymi.
 • Potrafię poprosić o powtórzenie, objaśnienie lub sprecyzowanie wypowiedzi.
 • Potrafię wyrazić typowe uczucia (np. zaskoczenie, szczęście).
 • Potrafię wziąć udział w dyskusji, mimo trudności w formułowaniu myśli ,intencji, odczuć.
Mówię-samodzielnie wypowiadam się
 • Potrafię wyrazić w prosty sposób swoje uczucia, przeżycia, wrażenia (np. z filmu, koncertu, książki itp.)
 • Potrafię w prosty sposób skomentować codzienne wydarzenia.
 • Potrafię opisywać zdarzenia prawdziwe lub fikcyjne.
 • Potrafię zrelacjonować treść książki, filmu.
 • Potrafię wyrazić poglądy i opinie.
 • Potrafię krótko uzasadnić swoje zdanie.
 • Potrafię udzielić rady i uzasadnić ją.
 • Potrafię przytoczyć, po kolei i za pomocą słów z tekstu, treść przeczytanych fragmentów.
Piszę
 • Potrafię w liście prywatnym opisać moje przeżycia i wrażenia (film, koncert, książki itp.)
 • Potrafię opisać treść książki/filmu.
 • Potrafię krótko uzasadnić własne zdanie.
 • Potrafię opisać wydarzenia z własnego życia.
 • Potrafię w liście prywatnym zapytać o nowiny lub opinię.
 • Potrafię w liście prywatnym udzielić rady.
 • Potrafię napisać prosty list formalny do różnych instytucji.
 • Potrafię napisać ogłoszenie do prasy.
 • Potrafię napisać swój życiorys.

Szczegółowe informacje

Poziom B2
Słucham i rozumiem
 • Potrafię zrozumieć wypowiedzi dotyczące znanych mi oraz nowych faktów, związanych z życiem prywatnym, szkołą, uczelnią.
 • Potrafię zrozumieć ogólny tok długich wypowiedzi i wystąpień na znane mi tematy, nawet wtedy, gdy są formułowane trudnym językiem.
 • Potrafię zrozumieć główne tezy złożonych wypowiedzi na różne tematy.
 • Potrafię zrozumieć dyskusję prowadzoną przez rodzinnych użytkowników języka.
 • Potrafię zrozumieć większość filmów, programów telewizyjnych i audycji radiowych.
 • Potrafię zrozumieć szczegółowo, co ktoś do mnie mówi, nawet w hałaśliwym otoczeniu.
Czytam i rozumiem
 • Potrafię swobodnie czytać rozmaite teksty.
 • Potrafię znaleźć potrzebne informacje w różnych źródłach.
 • Potrafię zrozumieć specjalistyczne artykuły z różnych dziedzin, jeżeli mogę sprawdzić w słowniku znaczenie nieznanych terminów.
 • Potrafię zrozumieć artykuły dotyczące współczesnych problemów w których autorzy wyrażają określone poglądy.
 • Potrafię czytać współczesne teksty literackie pisane prozą (np. nowele, krótkie powieści), rozumiejąc przebieg akcji i motywacje bohaterów.
Mówię - porozumiewam się
 • Potrafię prowadzić dłuższe konwersacje na ogólne tematy, nawet w hałaśliwym otoczeniu.
 • Potrafię prowadzić spontaniczną rozmowę z rodzimymi użytkownikami języka, bezpośrednio lub przez telefon.
 • Potrafię wyrażać pragnienia i zamierzenia.
 • Potrafię wyrażać emocje w określonych sytuacjach życiowych i pytać o nie innych.
 • Potrafię wyrażać opinie, uzasadniać je i bronić swoich poglądów.
 • Potrafię przeprowadzać wywiady na interesujące mnie tematy.
Mówię - samodzielnie wypowiadam się
 • Potrafię jasno i szczegółowo wypowiadać się na tematy związane z moimi zainteresowaniami.
 • Potrafię wygłaszać referaty na najbardziej ogólne tematy, zachowując płynność i przejrzystość wypowiedzi.
 • Potrafię przedstawić swój punkt widzenia na temat bieżących wydarzeń.
 • Potrafię przedstawić zalety i wady różnych rozwiązań odpowiednio je uzasadniając.
 • Potrafię przedstawić przejrzyste i uporządkowane opisy oraz prezentacje.
Piszę
 • Potrafię napisać dłuższy tekst na temat związany z moimi zainteresowaniami.
 • Potrafię napisać sprawozdanie
 • Potrafię napisać referat.
 • Potrafię napisać rozprawkę, rozważając argumenty za i przeciw.
 • Potrafię napisać streszczenie artykułu.
 • Potrafię napisać recenzję filmu/książki.
 • Potrafię napisać list do prasy po przeczytaniu artykułu.
 • Potrafię opisać rzeczywiste i fikcyjne wydarzenia.
 • Potrafię wyrazić moje uczucia/poglądy w liście prywatnym.

Szczegółowe informacje

Poziom C1
Słucham i rozumiem
 • Potrafię zrozumieć ożywioną rozmowę między rodzimymi użytkownikami języka.
 • Potrafię zrozumieć większość skomplikowanych wykładów, debat i dyskusji.
 • Potrafię zrozumieć dłuższe wystąpienia nawet wtedy, gdy ich struktura nie jest przejrzysta, a związki między poszczególnymi wątkami nie są jasno wyrażone.
 • Potrafię zrozumieć skomplikowane informacje techniczne.
 • Potrafię zrozumieć większość słyszanych nagrań oraz określić wzajemny stosunek i postawy rozmówców.
 • Potrafię zrozumieć wiele wyrażeń idiomatycznych.
Czytam i rozumiem
 • Potrafię zrozumieć szczegółowo długie i skomplikowane teksty na różne tematy, pod warunkiem możliwości ponownego przeczytania trudniejszych fragmentów.
 • Potrafię określić stanowisko autora oraz przedstawione opinie, również wówczas, gdy nie są przedstawione wprost.
 • Potrafię zrozumieć wszelką korespondencję, korzystając czasem ze słownika.
 • Potrafię zrozumieć długie teksty literackie o zróżnicowanym stylu napisane prozą.
 • Potrafię zrozumieć długie instrukcje techniczne z różnych dziedzin.
Mówię - porozumiewam się
 • Potrafię porozumieć się swobodnie i spontanicznie w nowych sytuacjach.
 • Potrafię przeprowadzić rozmowę na tematy abstrakcyjne i bliżej mi nieznane.
 • Potrafię swobodnie wyrażać moje myśli, odczucia oraz nawiązywać do wypowiedzi rozmówców.
 • Potrafię elastycznie i efektywnie używać języka w celach towarzyskich w szkole, w pracy.
 • Potrafię stosować aluzje i żartować.
Mówię - samodzielnie wypowiadam się
 • Potrafię wypowiadać się na tematy ogólne związane z kształceniem, pracą lub praktyką.
 • Potrafię wyraźnie i szczegółowo przedstawić dowolnie wybrany temat, zachowując strukturę wypowiedzi.
 • Potrafię skomentować wypowiedź na dowolnie wybrany temat (przedstawić własne uzasadnienie i podać odpowiednie przykłady).
 • Potrafię szczegółowo opisywać swoje doświadczenia, przeżycia i reakcje.
 • Potrafię dostosować słownictwo i styl do odbiorcy wypowiedzi.
 • Potrafię tworzyć staranne wypowiedzi (np. wykład, odczyt, referat), poparte stosownymi wnioskami.
Piszę
 • Potrafię wypowiedzieć się pisemnie na tematy ogólne związane z kształceniem, pracą lub praktyką.
 • Potrafię kompleksowo przedstawić dowolnie wybrany temat, zwracając uwagę na strukturę wypowiedzi.
 • Potrafię napisać komentarz na podany temat, prezentując różne stanowiska i własne uzasadnienia.
 • Potrafię napisać streszczenie tekstów specjalistycznych i literackich.
 • Potrafię napisać list formalny, zachowując właściwe formy (np. zażalenie).
 • Potrafię napisać poprawny tekst, dostosowując słownictwo do adresata/czytelnika/tematu.

Szczegółowe informacje

Poziom C2
Słucham i rozumiem
 • Potrafię zrozumieć wykłady i prezentacje na tematy specjalistyczne.
 • Potrafię zrozumieć rozmówcę, bez względu na szybkość wypowiedzi pod warunkiem, że mam możliwość przyzwyczajenia się do nietypowego akcentu lub dialektu.
 • Potrafię zrozumieć subtelności znaczeniowe (np. ironię).
 • Potrafię zrozumieć wszelkie usłyszane zwroty idiomatyczne.
 • Potrafię zrozumieć wszelkie wypowiedzi i informacje usłyszane w mediach
Czytam i rozumiem
 • Potrafię zrozumieć i krytycznie interpretować wszelkie formy języka pisanego, W tym teksty o dużym stopniu abstrakcji, o złożonej strukturze oraz teksty literackie (również poezję i dramat).
 • Potrafię zrozumieć znaczenia nawet wtedy, gdy nie są wyrażane wprost.
 • Potrafię wyczuć w tekście ironię.
 • Potrafię zrozumieć zastosowaną grę słów.
 • Potrafię zrozumieć wszelkie zwroty idiomatyczne.
 • Potrafię zrozumieć teksty pisane dialektem.
Mówię - porozumiewam się
 • Potrafię uczestniczyć bez wysiłku we wszystkich rozmowach i dyskusjach, również tych, które dotyczą tematów specjalistycznych.
 • Potrafię dostosować styl do charakteru rozmowy (dyskusji).
 • Potrafię stosować wyrażenie idiomatyczne i potoczne.
 • Potrafię wyrażać precyzyjnie niuanse znaczeniowe (np. ironię).
 • Potrafię w przypadku braku zrozumienia przez rozmówcę umiejętnie przeformułować wypowiedź.
Mówię - samodzielnie wypowiadam się
 • Potrafię przedstawić klarowne, płynne opisy przeżyć i doświadczeń.
 • Potrafię wyraźnie i szczegółowo opisywać złożone zagadnienia, np. problemy współczesnego świata.
 • Potrafię płynnie wygłaszać oświadczenia na forum publicznym, odpowiednio akcentując i używając właściwej intonacji.
 • Potrafię wypowiadać się na kontrowersyjne tematy.
 • Potrafię doradzać i rozstrzygać w kwestiach złożonych w zakresie posiadanych kompetencji (np. zagadnienia prawne lub finansowe).
Piszę
 • Potrafię pisać poprawnie zbudowane i logiczne teksty na złożone tematy (np. sprawozdania, artykuły).
 • Potrafię przedstawić szczegółowo poglądy innych osób, informacje i fakty oraz je oceniać.
 • Potrafię napisać recenzje tekstów specjalistycznych i literackich.
 • Potrafię napisać dłuższe listy formalne do różnych instytucji (np. podanie, oferty, wnioski).
 • Potrafię pisać różne teksty, zachowując odpowiedni styl.

Szczegółowe informacje