Studium Języków Obcych

Politechniki Częstochowskiej

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Strona główna

 

 

 

Przekonanie o celowości uczenia się języków obcych jest dziś powszechne. Bolesne przeżycia związane z brakiem tej umiejętności opisał między innymi Ryszard Kapuściński w swej książce "Podróże z Herodotem". Pierwszy etap pobytu w Indiach okazał się dla autora niezwykle przykry:

 

"... Poczułem się nagle schwytany w pułapkę, osaczony. Osaczony przez język. Język zdał mi się w tym momencie czymś materialnym, czymś istniejącym fizycznie, murem, który wyrasta na drodze i nie pozwala iść dalej, zamyka przed nami świat, sprawia, że nie możemy się do niego dostać. Było coś przykrego i poniżającego w tym uczuciu".


Warto wierzyć Mistrzom, zwłaszcza gdy młody człowiek staje u progu swego życia zawodowego. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że kształt przyszłości może być związany z dobrym opanowaniem przynajmniej dwóch języków obcych. 

      Studium Języków Obcych Politechniki Częstochowskiej jest międzywydziałową jednostką organizacyjną PCz powołaną do prowadzenia działalności dydaktycznej w zakresie zdobywania i doskonalenia przez studentów PCz znajomości języków obcych oraz do oceny znajomości języków obcych w sytuacjach pozadydaktycznych związanych z realizacją statutowych zadań Uczelni, np. oceny kandydatów na studia, studentów wyjeżdżających na praktyki i stypendia zagraniczne oraz doktorantów. 
      SJO proponuje do wyboru następujące języki: angielski, niemiecki i polski dla studentów zagranicznych. Programy nauczania uwzględniają zarówno naukę i doskonalenie języka obcego ogólnego, jak i przygotowanie do posługiwania się w sposób bierny i czynny językiem specjalistycznym zgodnym z kierunkiem studiów. 
      Wszystkich studentów PCz obowiązuje ukończenie kursu języka obcego, którego czas i wymiar godzin ustalają Rady Wydziałów. Decydują one także o formie zaliczenia przedmiotu (zaliczenie lub egzamin) oraz o możliwości nauki dodatkowego języka obcego. 
Studium Języków Obcych PCz jest członkiem Stowarzyszenia Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych SERMO.

https://sjo.pcz.pl/